ARCHIWIZACJA

inbox

Archiwizacja

Wszystkie dokumenty podlegają archiwizacji. Umożliwia to uzyskanie dodatkowej kopii tłumaczenia w dowolnym momencie.

Może być to ważne w przypadku zagubienia tłumaczenia (np. przez pocztę bądź urząd) lub wystąpienia konieczności uzyskania w terminie późniejszym kolejnego egzemplarza.

Zapraszam Państwa do skorzystania
z moich usług dotyczących tłumaczeń.
W ich skład wchodzą:

WYCENA TŁUMACZENIA

kontakt