POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest AnglolexicumAnna Łuczak – Warszawa, ul. Belgradzka 12, NIP:5211424722, REGON:015017871, 608 527 341, e-mail: biuro@anglolexicum.pl.
 2. Poprzez wyświetlenie strony www są przetwarzane dane przechowywane w cookies, a przy kontakcie poprzez formularz lub pocztę elektroniczną jest przetwarzany adres elektroniczny nadawcy, nr IP oraz ew. dane osobowe, które nadawca poda dobrowolnie w formularzu i treści wiadomości.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wymiany korespondencji drogą elektroniczną oraz czynności niezbędnych do zawarcia umowy.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1. 6 ust.1 lit. b. RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – Ustawa z dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego;
  3. 6 ust. 1 lit. f. RODO – uzasadniony interes Administratora – wymiana korespondencji drogą elektroniczną i utrzymywanie kontaktu, informowania o własnych usługach i usprawnienia dotarcia do tych informacji.
 5. Dane są podawane dobrowolnie, jednak nie podanie tych danych uniemożliwi wymianę korespondencji, utrzymywanie kontaktu, zawarcie i wykonanie umowy;
 6. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być: podmioty prowadzące hosting poczty elektronicznej i świadczące na rzecz Administratora usługi outsourcingu informatycznego;
 7. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji, a przechowywane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub w przypadku tłumaczenia przysięgłego 4 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dane zostały zgromadzone; po upływie tego okresu dane osobowe podlegają usunięciu, chyba że dalsze ich przechowywanie jest niezbędne dla ochrony praw lub dochodzenia roszczeń.
 8. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (z wyjątkiem czynności dotyczących tłumaczenia przysięgłego), a także o prawie do przenoszenia danych, jeśli jest to dopuszczone przepisami prawa.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
 10. Informuje się o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu.

FORMULARZ

 1. stanowi część strony anglolexicum.pl;
 2. służy do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tłumaczenia – przygotowanie oferty i utrzymywanie kontaktu;
 3. pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia, co wynika z Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego i RODO;
 4. w przypadku braku zawarcia umowy na tłumaczenie dane osobowe oraz dokument są usuwane.

INFORMACJA COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do ułatwiania korzystania ze stron internetowych. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na komputerze oraz nazwę ciasteczka i jego wartość. Informacje zawarte w danym pliku mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi.
 2. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania stron i wykorzystywane są do:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego preferencji;
  2. zapamiętywania, czy Użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie na stronie internetowej wybranych treści,
 3. Stosowane są następujące pliki cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Używane są następujące pliki cookies:
 1. sesyjne, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej;
 2. stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 1. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia plików cookies zgodnie instrukcjami poszczególnych przeglądarek.
 2. Wyłączenie lub zmiana ustawień plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności stron internetowych.
 3. Strona wyposażona jest w:

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY

_dc_gtm_UA-# perioduomed.pl HTTP 1 day

_ga perioduomed.pl HTTP 2 years

_ga_# perioduomed.pl HTTP 2 years

_gat perioduomed.pl HTTP 1 day

_gid perioduomed.pl HTTP 1 day