TŁUMACZENIA PISEMNE

certificate

Tłumaczenia pisemne

 • Dokumenty samochodowe
 • Akty urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • Wszelkie dokumenty prawne (dokumenty spółek, opinie prawne itp.)
 • Dokumenty finansowe (bilanse, rachunki zysków i strat itd.) i z audytu
 • Dokumenty sądowe (np. spadkowe, przedmałżeńskie, wyroki rozwodowe i inne)
 • Dokumenty związane z zatrudnieniem i zamieszkaniem za granicą
 • Pełnomocnictwa
 • Faktury
 • Umowy, dokumenty związane z obrotem gospodarczym
 • Korespondencja handlowa
 • Ekonomiczne
 • Bankowe
 • Transport, logistyka, handel zagraniczny
 • Prawa wykonywania zawodu (np. lekarza)
 • Zaświadczenia (w tym lekarskie, od psychologa)
 • Świadectwa szkolne, dyplomy
 • Zaświadczenia o niekaralności
 • Deklaracje podatkowe
 • Decyzje administracyjne
 • Akty notarialne (np. sprzedaż nieruchomości, pełnomocnictwa, dokumentacja korporacyjna)
 • Opinie psychologiczne
 • Niektóre dokumenty medyczne i dotyczące rehabilitacji
 • Certyfikaty

Zapraszam Państwa do skorzystania
z moich usług dotyczących tłumaczeń.
W ich skład wchodzą:

WYCENA TŁUMACZENIA

kontakt